Trénink LOS

06.09.2023 15:30
06.09.2023 18:00

Střelba u valu, Franče, Jíša + 2