Trénink Pelikán

15.07.2021 16:00
15.07.2021 19:00

Střelba v prostoru celé střelnice.