Trénink dynamické střelby

02.09.2020 14:30
02.09.2020 16:00

Pistole 1 - 20m od valu.
Tesárek + 1