Trénink pistole + PCC

19.11.2019 15:30
19.11.2019 17:00

Tesárek + 1
pohyb po ploše