Trénink LOS

30.04.2019 15:00
30.04.2019 17:00

Pajtl, Tesárek, Hnatko + 2

Pohyb po ploše.