Trénink pistole /puška LOS

04.01.2019 09:00
04.01.2019 13:00

Musil + 3
pohyb po střelišti