dynamická strelba

21.12.2018 09:00
21.12.2018 11:30

Trénink dlouhá,krátká pohyb v střelit
Cubr + 1