Důležité: členské příspěvky 2016

Byl založen účet vedený u ČSOB pro platbu příspěvků.

273225088/0300
Do poznámky k platbě uvádějte jméno a účel (tj. např. "J.Novak, prispevek 2016").

Příspěvek na rok 2016 je 1000Kč, členi nad 60 let věku platí pouze 500Kč.
Termín pro zaplacení příspěvků je do konce března 2016, upozorňuji na dodržení tohoto termínu.