Trénink dynamika

02.03.2024 14:00
02.03.2024 16:00

střelba v ploše, Hošek +1