Trénink

23.05.2023 09:12

Jan Fiala, Míra Trykar, Josef Krblich. Velkoráž a maloráž pušky.