Trénink

01.01.2022 09:00
01.01.2022 12:00

Trénink z pušky a pistole
Šest stavů

Šaman, Krblich, Rada + 3