pistole trénink

26.11.2021 10:30
26.11.2021 12:00

trénink pistole, jeden stav.
S.Váně