Trenink KZ+PCC

04.11.2021 15:15
04.11.2021 18:00

Vratnik, Sustr, Jisa, stekl +4

Situace v plose