trénink IPSC

08.09.2021 16:01
08.09.2021 17:30

střelba u valu, Jíša, Franče