Trénink malorážka

13.12.2020 09:00
13.12.2020 12:00

Trénink z malorážné pušky

Šoul + Šoulová