Trénink pi

11.12.2020 14:30
11.12.2020 16:00

0-20m pohyb po ploše - Tesárek + 1