Trénink dynamické střelby

27.11.2020 09:00
27.11.2020 10:00

Pohyb ve střelišti
Vomáčka + 1