Trénink dynamické střelby

20.11.2020 13:00
20.11.2020 14:00

Pohyb ve střelišti
Vomáčka + 1