Trénink

17.11.2020 09:00
17.11.2020 09:00

Trénink ze samopalové pušky

Šoul + Fiala + Šoulová