Trénink-mířenka dlouhá+ krátká

06.10.2020 15:45
06.10.2020 17:00

Trénink ze stavů-mířenka krátká + dlouhá
Miroslav Kašpar+1 tel. 608 822 543