Trénink pi+pcc

01.10.2020 15:30
01.10.2020 17:00

Tesárek, Štěkl + 1.
Pohyb po ploše 0-20m od valu.