Trénink pi+pcc

02.11.2023 15:00
02.11.2023 17:00

Tesárek
Střelba u valu, pohyb po ploše