Trénink IPSC - pi+pcc

21.07.2021 16:00
21.07.2021 16:00

pohyb po ploše 3-20m od valu
4 členové + 2 hosté