Trénink LOS

10.08.2020 16:00
10.08.2020 18:00

Hnatko + host
Pohyb po ploše