Trénink LOS

28.05.2020 15:00
28.05.2020 18:00

Pohyb po ploše
Hnatko, Tesárek, Pajtl, Jíša, Franče + host