Trénink

15.02.2020 09:00
15.02.2020 12:30

Trénink VPI, VPU a malorážná puška

Fiala, Šoul, Šoulová,