Trénink

02.02.2020 09:00
02.02.2020 12:30

Trénink z malorážné pušky

Šoul, Šoulová