Trénink dynamické střelby

28.10.2019 09:00
28.10.2019 12:00

Vomáčka + 3
Pohyb ve střelišti