trénink los Jíša

06.09.2019 15:00
06.09.2019 16:30

los Jíša plus 2 pohyb ve střelišti