Trénink LOS

14.08.2019 15:00
14.08.2019 17:30

Pohyb po ploše
Hnatko, Pajtl, Tesárek +3