Trénink LOS

30.07.2019 15:30
30.07.2019 18:00

Tesárek, Pajtl, Hnatko, Bečková + 3
pohyb po ploše