Trénink dynamická střelba

19.07.2019 14:00
19.07.2019 18:00

Vomáčka + 4
Pohyb ve střelišti