Trénink dynamické střelby

12.07.2019 08:00
12.07.2019 10:00

Vomáčka + 3
Pohyb ve střelišti