Trénink dynamická střelba

24.05.2019 08:00
24.05.2019 10:00

Pohyb ve střelišti
Vomáčka + 3