Trénink dynamická střelba

01.05.2019 13:00
01.05.2019 15:00

Vomáčka
Puška + pistole, pohyb ve střelišti