Trénink puška + pistole

10.04.2019 15:00
10.04.2019 17:00

Pohyb ve střelišti
Vomáčka