Huspek trénink

23.03.2019 09:00
23.03.2019 12:00

3 stavy dlouhá, krátká, nastřelení kulovnice.
608219125