Trénink pistole puska

13.03.2019 09:00
13.03.2019 10:30

Trénink pistole,pohyb ve střelisti