Trénink dynamická střelba (pistole)

12.10.2018 08:00
12.10.2018 10:00

Celá střelnice - pohyb ve střelišti
Vomáčka + 4